مدرستنا

16 avril 2021

وضعيات : رياضيات سنة رابعة

وضعيات : رياضيات سنة رابعة        
16 avril 2021

Production écrite : Nettoyer le quartier -2-

Production écrite : Nettoyer le quartier -2-      
16 avril 2021

Production écrite : Nettoyer le quartier -1-

Production écrite : Nettoyer le quartier -1-  
16 avril 2021

Mon mini_projet : Préparer une salade de fruits

Mon mini_projet : Préparer une salade de fruits  
15 avril 2021

Le verbe « faire » : Au présent

Le verbe « faire » : Au présent                
15 avril 2021

Module 6 : La phrase minimale et la phrase enrichie

Module 6 : La phrase minimale et la phrase enrichie  
15 avril 2021

رياضيات سنة رابعة

رياضيات سنة رابعة  
15 avril 2021

رياضيات سنة ثالثة

رياضيات سنة ثالثة    
15 avril 2021

تقييم رياضيات: سنة ثالثة

تقييم رياضيات: سنة ثالثة  
15 avril 2021

وضعية في الرياضيات : السنة الأولى

وضعية في الرياضيات : السنة الأولى  
11 avril 2021

رياضات : السنة السادسة

رياضات : السنة السادسة  
11 avril 2021

Evaluation de la lecture :Module 4

Evaluation de la lecture :Module 4